Mikrobiyoloji Gıda Analizleri Eğitimi

Eğitim süresi 1 gündür ve tamamı teorik derslerden oluşur.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Gıda mikrobiyolojisi teorik bilgilendirme
  • İlgili mevzuatlar
  • Mikrobiyoloji laboratuvarları için temel kriterler
  • Bakteriler, mayalar ve küfler ve gıdalarla olan ilişkileri
  • Gıdalarda patojen, indikatör ve saprofit bakteriler
  • Sularda mikrobiyolojik analiz (membran filtrasyon ve EMS) uygulamaları
  • Gıdalarda mikrobiyolojik analiz, kalitatif, kantitatif, indikatör, patojen analiz uygulamaları
  • Koloni identifikasyonu
  • Biyokimyasal Testler
  • Serolojik Testler