GDO qPCR kitleri

Bir türe başka türden gen aktarılarak doğal yapının değiştirilmesiyle yeni genetik özellikler kazandırılmasını sağlayan bu modern biyoteknoloji tekniklerine “gen teknolojisi / genetik mühendisliği”, bu teknoloji kullanılarak doğal olarak elde edilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış organizmalara da "Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma (GDO) adı verilmiştir.
 
Mendel teorisi üzerine kurulmuş olan klasik bitki ve hayvan ıslahının çok yavaş gerçekleşmesinden dolayı, bilim adamları canlıların genlerindeki değişmeyi bu ıslah yöntemlerine bırakmak yerine, son 30 yılda gelişen DNA biliminden faydalanarak direk olarak değiştirmeyi amaçlamışlardır. Bunun üzerine GDO’lu gıdalar birer birer ortaya çıkmıştır.
 
Bir canlıdan diğerine gen aktarımı, bir çeşit kesme, yapıştırma ve çoğaltma işlemi olup, genetik mühendisliği ile uygulanmaktadır. Aktarılacak gen önce bulunduğu canlının DNA sından kesilerek çıkarılıyor. Sonra vektör adı verilen taşıyıcı ile bu gen hedef DNA molekülüne yapıştırılıyor.
 
Bir takım avantajları bize kazandıran bitki biyoteknolojisi, kullanımıyla ilgili riskleri içeren tartışmaları beraberinde getirmiştir. 
 
 
Başlıca Riskler:
Çevresel Riskler
İnsan ve Hayvan Sağlığını ilgilendiren Riskler
Sosyoekonomik Riskler 
 
Gündemde sürekli olarak güncel kalan GDO’lu gıdaların tartışmaları, GDO analizlerinin önemini beraberinde getirmektedir. GDO analizleri için, dünya genelinde kabul gören en geçerli metot Real Time PCR cihazıdır. GDO analizleri için Biotecon Diagnostics firmasının foodproof ürün grubu ile Türkiye genelinde yaygın bir alanda faaliyetlerimize uzun yıllardır devam etmekteyiz. Bir çok kritik noktada GDO analizleri Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız foodproof marka ürünler ile yapılmaktadır. Özellikle genel GDO taramasında (35S, NOS, FMV, bar) rakipsiz olan ürünümüzle tercih sebebi olmaktayız. 
 
 
GMO Screening
foodproof GMO Screening Kit, 2 Targets
foodproof GMO Screening Kit, 4 Targets
foodproof GMO Screening 1 LyoKit, 3 Targets
foodproof GMO Screening 2 LyoKit, 5 Targets
foodproof Plant Detection LyoKit
foodproof CaMV Detection Kit
 
 
GMO Maize
 foodproof GMO 35S Maize Quantification Kit
 foodproof GMO Bt176 Maize Quantification Kit
 foodproof SL GMO Bt11 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO GA21 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO MON810 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO T25 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO MIR162 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO MIR604 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO MON88017 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO MON89034 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO NK603 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO TC1507 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO DAS 59122-7 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO MON863 Maize Detection Kit
 foodproof SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (GA21, MIR604)
 foodproof SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (MON89034, CBH351, Bt176)
 foodproof SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (MON88017, NK603, MIR162)
 foodproof SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (Bt11, TC1507)
 foodproof SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (T25, MON810, MON863)
 
GMO Soya
foodproof GMO RR Soya Quantification Kit
foodproof GMO RR 2 Yield Soya Quantification Kit
foodproof SL GMO A2704-12 Soya Detection Kit
foodproof SL GMO GTS40-3-2 Soya Detection Kit