Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıları, metod validasyonu, doğrulanması ve ölçüm belirsizliği ile ilgili bilgilendirmek, metod validasyonu ve ölçüm belirsizliğini tahmin etmek/hesaplamak için kullanılan yöntemlerin uygulanmasıdır.

Hedef Kitle:
Katılımcıların, TS EN ISO/IEC 17025 eğitimi almış, laboratuvar yönetiminden (kalite yönetimi) ve teknik kadrodan olmaları önerilmektedir. Katılımcılar bilgisayar ile çalışabilmelidir.

Eğitimin Süresi:
2 gün

Eğitimin İçeriği:

 • Deney ve ölçümlerin önemi
 • Standart metod, standart olmayan metod, laboratuvarda geliştirilmiş metod
 • Validasyon ve doğrulama nedir?
 • Ne zaman validasyon ne zaman doğrulama yapılır
 • Metod performans parametreleri ve kriterlerinin belirlenmesi
 • Validasyon çalışma planının hazırlanması
 • Validasyon verilerinin toplanması
 • Elde edilen verilerin istatistiki olarak değerlendirilmesi
 • Validasyon raporunun hazırlanması
 • Validasyon yenileme parametreleri
 • Ölçüm belirsizliği nedir?
 • Neden gereklidir
 • Ölçüm belirsizliği kaynaklarının belirlenmesi
 • Ölçüm belirsizliği hesaplama metodları
 • Elde edilen verilerin istatistiki olarak değerlendirilmesi
 • Ölçüm belirsizliğinin raporlanması
 • Örnek çalışmalar ve uygulamalar