Eksozom izolasyonu

Eksozomlar, vücutta bulunan hücrelerin neredeyse tamamı tarafından salgılanan, 40-100 nanometre (nm) çapında ve çift fosfolipid tabaka ile çevrili ekstrasellüler veziküllerdir. İçlerinde proteinler, lipitler, çok çeşitli RNA molekülleri ve DNA fragmenleri gibi birçok biyomolekül taşırlar. Bu biyomoleküller vasıtasıyla, alıcı hücrelerde gen ifadelerini düzenleyerek, immün regülasyon, hücre farklılaşması, hücreler arası haberleşme, hücre göçü gibi birçok biyolojik fonksiyonda rol alırlar. Tümör kökenli eksozomlar ise içlerinde taşıdıkları biyomoleküller vasıtasıyla kanserin gelişimi ve yayılımına yardım etmek için lokal ve sistemik çevreyi düzenlerler. Eksozom içeriklerinin kanserin tanısında ve hastalık seyrinin izlenmesinde biyobelirteç olarak kullanım potansiyellerini araştıran çalışmalar hızla artmaktadır. Ayrıca son yıllarda kanser tedavisinde eksozomların hedeflendiği ya da kullanıldığı yaklaşımlar da bulunmaktadır.
 
Norgen’in benzersiz kit seçenekleri ile eksozom izolasyonunu çok daha kolay hale getirmekteyiz. 
 

Cat. #

Name

Size

Input Volume

57400

Plasma/Serum Exosome Purification Mini Kit

50 preps

50 µL - 1 mL

57500

Plasma/Serum Exosome Purification Midi Kit

25 preps

1 mL - 4 mL

57600

Plasma/Serum Exosome Purification Maxi Kit

15 preps

4 - 10 mL

57700

Urine Exosome Purification Mini Kit

50 preps

250 µL - 1 mL

57800

Urine Exosome Purification Midi Kit

25 preps

2 mL - 10 mL

57900

Urine Exosome Purification Maxi Kit

15 preps

11 mL- 30 mL

60400

Cell Culture Media Exosome Purification Mini Kit

50 preps

5 mL - 10 mL

60500

Cell Culture Media Exosome Purification Midi Kit

25 preps

10 mL - 20 mL

60600

Cell Culture Media Exosome Purification Maxi Kit

15 preps

20 mL - 35 mL

65300

Saliva Exosome Purification Kit

15 devices

-

58000

Exosome RNA Purification Kit

50 preps

58300

Plasma/Serum Exosome Purification and RNA Isolation Mini Kit

50 preps

50 µL - 1 mL

58500

Plasma/Serum Exosome Purification and RNA Isolation Midi Kit

25 preps

1 mL - 4 mL

58600

Plasma/Serum Exosome Purification and RNA Isolation Maxi Kit

15 preps

4 - 10 mL

58400

Urine Exosome Purification and RNA Isolation Mini Kit

50 preps

250 µL - 1 mL

58700

Urine Exosome Purification and RNA Isolation Midi Kit

25 preps

2 mL - 10 mL

58800

Urine Exosome Purification and RNA Isolation Maxi Kit

15 preps

11 mL- 30 mL

60700

Cell Culture Media Exosome Purification and RNA Isolation Mini Kit

50 preps

5 mL - 10 mL

60800

Cell Culture Media Exosome Purification and RNA Isolation Midi Kit

25 preps

10 mL - 20 mL

60900

Cell Culture Media Exosome Purification and RNA Isolation Maxi Kit

15 preps

20 mL - 35 mL

59500

Plasma/Serum Exosome and Free-Circulating RNA Isolation Mini Kit

50 preps

50 µL - 1 mL

59600

Plasma/Serum Exosome and Free-Circulating RNA Isolation Midi Kit

25 preps

1 mL - 4 mL

59700

Plasma/Serum Exosome and Free-Circulating RNA Isolation Maxi Kit

15 preps

4 - 10 mL

59200

Urine Exosome and Free-Circulating RNA Isolation Mini Kit

50 preps

250 µL - 1 mL

59300

Urine Exosome and Free-Circulating RNA Isolation Midi Kit

25 preps

2 mL - 10 mL

59400

Urine Exosome and Free-Circulating RNA Isolation Maxi Kit

15 preps

11 mL- 30 mL