Gıda Virüsleri qPCR kitleri

İnsan ve kirli sular kaynaklı olarak bazı virüsler gıdalara kontamine olabilmektedirler. Bu virüsler gıda üzerinde çoğalamazlar fakat az miktarda kontaminasyonları dahi ciddi hastalıklara sebep olabilmektedir. Risk teşkil eden parametrelerin Real Time PCR ile tespiti için Biotecon Diagnostics markasının foodproof ürün grubunu sunmaktayız. Norovirüs ve Hepatit A tespit kitlerinin temini için bizimle iletişime geçebilirsiniz
 
foodproof Norovirus Detection Kit (GI, GII, GIV)
Foodproof Hepatitis Detection Kit
Foodproof Norovirus (GI, GII) plus Hepatitis A Virus Detection Kit