Bitki Viroidleri qPCR kitleri

Elisa ile tespiti mümkün olmayan Viroidlerin analizi için dünya genelinde kabul görmüş olan en gelen metot Real Time PCR’dır. Tüm kitlerin içerisinde primer probe master mix hazır halde bulunmaktadır. Ayrıca tüm kitlerde pozitif kontrol, negatif kontrol, internal kontrol gibi analiz kalitesini temin eden kontroller bulunmaktadır.

  

 

Coconut Cadang-Cadang Viroid (CCCVd) RT-PCR Detection Kit

24 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc

Chrysanthemum Stunt Viroid RT-PCR Detection Kit

24 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc

Chrysanthemum Chlorotic Mottle Viroid RT-PCR Detection

24 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc

Hop Latent Viroid RT-PCR Detection Kit

24 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc

Hop Stunt Viroid RT-PCR Detection Kit

24 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc

Tomato Chlorotic Dwarf Viroid RT-PCR Detection Kit

24 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc

Citrus Exocortis Viroid RT-PCR Detection Kit

24 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc

Tomato Planta Macho Viroid RT-PCR Detection Kit

24 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc

Pospiviroid RT-PCR Detection Kit

24 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc

PSTVd RT – PCR Detection Kit

250 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc

CEVd Citrus Exocortis Viroid RT – PCR Detection Kit

100 rxn

pcr master mix + primer + probe + pc + nc